รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  พิเศษ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญหล้า
 
1. นายวิชิต  เหล่าสพาน
2. นางสาวกุสุมา  บุญคำ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  เติมภักดี
2. นายธีรพล  ภูกองไชย
3. นายประวิทย์  วรรณทวี
4. นายภีรภัทร  เกลี้ยงรส
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน