วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.50 ทอง 4
5 ศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 5
6 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 6
7 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 7
8 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 8
9 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 9
10 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 10
11 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.50 เงิน 11
12 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.50 เงิน 11
13 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.50 เงิน 13
14 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 14
15 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.50 เงิน 15
16 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 16
17 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 16
18 สันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 18
19 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.50 เงิน 19
20 ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 20
21 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 21
22 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 22
23 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.50 เงิน 23
24 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.50 ทองแดง 24
25 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69.50 ทองแดง 24
26 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 26
27 สะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.50 ทองแดง 27
28 พิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 28
29 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.50 ทองแดง 29
30 ร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.50 ทองแดง 29
31 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.25 ทองแดง 31
32 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 32
33 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.50 ทองแดง 33
34 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 34
35 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.50 ทองแดง 35
36 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 36
37 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64.50 ทองแดง 37
38 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.50 ทองแดง 37
39 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.50 ทองแดง 37
40 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 40
41 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.50 ทองแดง 41
42 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 42
43 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62.50 ทองแดง 43
44 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 44
45 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.50 ทองแดง 45
46 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 61.50 ทองแดง 45
47 หนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 47
48 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.50 ทองแดง 48
49 ภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.25 ทองแดง 49
50 กุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 50
51 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 34 เข้าร่วม 51
52 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 51
53 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 712
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.66 เงิน 4
5 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58 เข้าร่วม 5
6 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54.33 เข้าร่วม 6
7 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 53 เข้าร่วม 7
8 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50.33 เข้าร่วม 8
9 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46.33 เข้าร่วม 9
10 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 45.33 เข้าร่วม 10
11 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 42.66 เข้าร่วม 11
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40.66 เข้าร่วม 12
13 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 40 เข้าร่วม 13
14 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 36.66 เข้าร่วม 14
15 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 32.33 เข้าร่วม 15
16 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 22.66 เข้าร่วม 16
17 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 19.33 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.67 ทอง 4
5 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 5
6 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง 6
7 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.33 ทอง 7
8 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.67 ทอง 8
9 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 9
10 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.67 เงิน 10
11 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 11
12 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.33 เงิน 12
13 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.33 เงิน 12
14 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 14
15 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 15
16 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.67 เงิน 16
17 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 17
18 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 18
19 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.33 เงิน 19
20 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.67 เงิน 20
21 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.33 เงิน 21
22 นาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 22
23 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 22
24 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 22
25 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.67 ทองแดง 25
26 รุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.67 ทองแดง 25
27 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69.33 ทองแดง 27
28 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.33 ทองแดง 28
29 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 29
30 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.67 ทองแดง 30
31 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.33 ทองแดง 31
32 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.67 ทองแดง 32
33 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65.67 ทองแดง 32
34 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.33 ทองแดง 34
35 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 35
36 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.33 ทองแดง 36
37 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.33 ทองแดง 36
38 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 38
39 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.67 ทองแดง 39
40 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63.33 ทองแดง 40
41 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 41
42 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62.33 ทองแดง 42
43 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 43
44 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61.67 ทองแดง 44
45 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59.67 เข้าร่วม 45
46 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 59.67 เข้าร่วม 45
47 หนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59.67 เข้าร่วม 45
48 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.67 เข้าร่วม 48
49 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 55.67 เข้าร่วม 49
50 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 54.67 เข้าร่วม 50
51 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 54 เข้าร่วม 51
52 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52.67 เข้าร่วม 52
53 ไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52 เข้าร่วม 53
54 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44.66 เข้าร่วม 54
55 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 43.33 เข้าร่วม 55
56 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40.33 เข้าร่วม 56
57 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 39.67 เข้าร่วม 57
58 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 35.67 เข้าร่วม 58
59 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.17 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.83 ทอง 5
6 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.27 ทอง 6
7 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.33 ทอง 7
8 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.87 ทอง 8
9 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.83 ทอง 9
10 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.67 ทอง 10
11 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.83 ทอง 11
12 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.67 ทอง 12
13 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.33 ทอง 13
14 บึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.27 ทอง 14
15 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.83 ทอง 15
16 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.83 ทอง 16
17 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.83 ทอง 16
18 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.67 ทอง 18
19 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.67 ทอง 18
20 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.67 ทอง 18
21 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.03 ทอง 21
22 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 22
23 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 23
24 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.17 ทอง 24
25 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.93 เงิน 25
26 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.83 เงิน 26
27 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.27 เงิน 27
28 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.83 เงิน 28
29 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 29
30 วรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.83 เงิน 30
31 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.77 เงิน 31
32 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.50 เงิน 32
33 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.17 เงิน 33
34 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.93 เงิน 34
35 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.83 เงิน 35
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.33 เงิน 36
37 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.10 เงิน 37
38 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.27 เงิน 38
39 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.83 เงิน 39
40 อนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.83 เงิน 39
41 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.87 เงิน 41
42 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.50 เงิน 42
43 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.93 เงิน 43
44 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.67 เงิน 44
45 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70.83 เงิน 45
46 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.50 ทองแดง 46
47 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.33 ทองแดง 47
48 พระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69.17 ทองแดง 48
49 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.67 ทองแดง 49
50 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 50
51 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.83 ทองแดง 51
52 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66.17 ทองแดง 52
53 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.83 ทองแดง 53
54 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.67 ทองแดง 54
55 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.83 ทองแดง 55
56 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -
57 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -
58 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -
59 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 718
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.66 ทอง 4
5 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.66 ทอง 4
6 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 6
7 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 7
8 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.66 ทอง 8
9 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 9
10 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.33 ทอง 10
11 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.33 ทอง 10
12 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.33 ทอง 12
13 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.66 เงิน 13
14 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.33 เงิน 14
15 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 14
16 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.33 เงิน 14
17 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 17
18 ขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.66 เงิน 18
19 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 19
20 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.33 เงิน 20
21 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.66 เงิน 21
22 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.33 เงิน 22
23 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 23
24 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70 เงิน 24
25 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.33 ทองแดง 25
26 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 26
27 นาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 27
28 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 27
29 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 27
30 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 54.33 เข้าร่วม 30
31 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 54 เข้าร่วม 31
32 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 32
33 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 32
34 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 32
35 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 32
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 50 เข้าร่วม 32

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 716
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.66 ทอง 4
5 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 5
6 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.33 ทอง 6
7 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.33 ทอง 7
8 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง 7
9 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 9
10 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.66 เงิน 10
11 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.66 เงิน 10
12 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 12
13 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 12
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.33 เงิน 14
15 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 15
16 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.33 เงิน 16
17 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.66 เงิน 17
18 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 18
19 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.66 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 706
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 4
5 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.17 ทอง 5
6 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.67 ทอง 6
7 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง 7
8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.50 ทอง 7
9 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.50 ทอง 7
10 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.83 ทอง 10
11 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.50 ทอง 11
12 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 12
13 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.83 เงิน 13
14 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.33 เงิน 14
15 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.17 เงิน 15
16 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.17 เงิน 15
17 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 17
18 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.83 เงิน 18
19 คำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.50 เงิน 19
20 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.33 เงิน 20
21 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.17 เงิน 21
22 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 22
23 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.83 เงิน 23
24 ปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.50 เงิน 24
25 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.50 เงิน 24
26 กู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.33 เงิน 26
27 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.33 เงิน 26
28 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.17 เงิน 28
29 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.17 เงิน 28
30 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.83 ทองแดง 30
31 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.67 ทองแดง 31
32 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66.67 ทองแดง 32
33 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.67 ทองแดง 32
34 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.33 ทองแดง 34
35 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.83 ทองแดง 35
36 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65.67 ทองแดง 36
37 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.33 ทองแดง 37
38 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 38
39 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.67 ทองแดง 39
40 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.33 ทองแดง 40
41 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.33 ทองแดง 41
42 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62.17 ทองแดง 42
43 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.83 ทองแดง 43
44 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61.83 ทองแดง 43
45 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61.17 ทองแดง 45
46 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 46
47 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60.67 ทองแดง 47
48 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 48
49 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58.66 เข้าร่วม 49
50 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56.66 เข้าร่วม 50
51 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.33 ทอง 4
5 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 5
6 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.33 ทอง 6
7 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.33 ทอง 7
8 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 8
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.33 ทอง 9
10 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.33 ทอง 9
11 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.33 ทอง 9
12 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 12
13 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.67 ทอง 13
14 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 14
15 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 15
16 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 15
17 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.67 ทอง 17
18 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.67 ทอง 18
19 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง 19
20 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 20
21 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.67 ทอง 21
22 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.67 ทอง 21
23 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.67 ทอง 21
24 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.67 ทอง 21
25 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 25
26 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.33 ทอง 26
27 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 27
28 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.67 ทอง 28
29 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.33 ทอง 29
30 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.67 ทอง 30
31 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.33 ทอง 31
32 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 32
33 เวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 32
34 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.67 ทอง 34
35 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.67 ทอง 34
36 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.67 เงิน 36
37 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.67 เงิน 37
38 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 37
39 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.67 เงิน 37
40 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 40
41 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.33 เงิน 41
42 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.67 เงิน 42
43 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 43
44 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.33 เงิน 44
45 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.33 เงิน 45
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.67 เงิน 46
47 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 47
48 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 47
49 หนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 49

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 4
5 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.33 ทอง 5
6 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 6
7 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.17 เงิน 7
8 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.83 เงิน 8
9 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.03 เงิน 9
10 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.33 เงิน 10
11 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 11
12 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.33 ทองแดง 12
13 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.83 ทองแดง 13
14 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63.70 ทองแดง 14
15 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.17 ทองแดง 15
16 ท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.92 ทองแดง 16
17 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62.53 ทองแดง 17
18 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 46.92 เข้าร่วม 18
19 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.67 ทอง 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.67 ทอง 5
6 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.67 เงิน 6
7 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.33 เงิน 7
8 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70.33 เงิน 7
9 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 9
10 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 10
11 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 10
12 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.67 ทองแดง 12
13 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.67 ทองแดง 13
14 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57.67 เข้าร่วม 14
15 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 52 เข้าร่วม 15
16 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50.33 เข้าร่วม 16
17 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 719
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.67 เงิน 4
5 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 5
6 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.33 เงิน 6
7 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.33 เงิน 7
8 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.33 เงิน 8
9 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 9
10 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 10
11 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61.33 ทองแดง 11
12 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61.33 ทองแดง 11
13 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 13
14 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.33 ทอง 4
5 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 5
6 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.33 ทอง 6
7 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง 6
8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.33 ทอง 6
9 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 9
10 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 10
11 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 10
12 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 10
13 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.33 ทอง 13
14 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 14
15 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 14
16 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 16
17 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.33 ทอง 17
18 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.17 ทอง 18
19 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 19
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 19
21 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.83 เงิน 21
22 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.33 เงิน 22
23 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.17 เงิน 23
24 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 24
25 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 24
26 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 24
27 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 27
28 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.67 เงิน 27
29 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.33 เงิน 29
30 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 30
31 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.67 เงิน 31
32 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.50 เงิน 32
33 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.83 เงิน 33
34 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.50 เงิน 34
35 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.67 เงิน 35
36 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.67 เงิน 36
37 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.67 เงิน 37
38 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.33 เงิน 38
39 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.67 ทองแดง 39
40 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 40
41 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.33 ทองแดง 41
42 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 42
43 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 43
44 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.83 ทองแดง 44
45 ศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.83 ทองแดง 44
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.33 ทองแดง 46
47 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 711
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.33 เงิน 4
5 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.33 เงิน 5
6 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.67 เงิน 6
7 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.33 เงิน 7
8 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69.67 ทองแดง 8
9 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 9
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.33 ทองแดง 10
11 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.67 ทองแดง 11
12 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.33 ทองแดง 12
13 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.67 ทองแดง 13
14 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 14
15 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.67 ทองแดง 15
16 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.67 ทองแดง 16
17 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.33 ทองแดง 17
18 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 18
19 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59.33 เข้าร่วม 19
20 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.33 เข้าร่วม 20
21 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 21
22 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54.33 เข้าร่วม 22
23 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 52.67 เข้าร่วม 23
24 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 52 เข้าร่วม 24
25 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50.33 เข้าร่วม 25
26 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 26
27 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 26
28 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 48.67 เข้าร่วม 28
29 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 47 เข้าร่วม 29
30 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47 เข้าร่วม 29
31 นากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45.67 เข้าร่วม 31
32 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 43.33 เข้าร่วม 32
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 41.33 เข้าร่วม 33
34 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39 เข้าร่วม 34
35 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 39 เข้าร่วม 34
36 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 713
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง 4
5 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.33 ทอง 5
6 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.66 ทอง 6
7 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.67 ทอง 7
8 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 8
9 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.67 ทอง 9
10 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.66 ทอง 10
11 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.33 ทอง 11
12 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.33 ทอง 11
13 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 13
14 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.33 ทอง 14
15 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.67 ทอง 15
16 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.66 ทอง 16
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.66 ทอง 16
18 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.66 ทอง 16
19 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 19
20 หัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 20
21 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.66 ทอง 21
22 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 22
23 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.33 ทอง 23
24 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 24
25 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 24
26 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.67 ทอง 26
27 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.67 ทอง 26
28 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.33 ทอง 28
29 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 29
30 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 29
31 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.67 ทอง 31
32 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.67 ทอง 31
33 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง 33
34 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.67 ทอง 34
35 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.66 ทอง 35
36 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.33 ทอง 36
37 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.33 ทอง 36
38 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 38
39 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 38
40 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.33 ทอง 40
41 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 41
42 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 42
43 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.33 ทอง 42
44 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 44
45 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.66 ทอง 45
46 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 46
47 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 46
48 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 48
49 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.33 เงิน 49
50 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 50
51 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 50
52 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.33 เงิน 52
53 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 53
54 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.67 เงิน 54
55 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.66 เงิน 55
56 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 56
57 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.66 เงิน 57
58 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.33 เงิน 58
59 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 59
60 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 59
61 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 720
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.66 ทอง 4
5 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.33 ทอง 5
6 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 6
7 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.66 เงิน 7
8 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.66 เงิน 8
9 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 9
10 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68.66 ทองแดง 10
11 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 11
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.66 ทองแดง 12
13 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 13
14 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง 4
5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 5
6 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6
7 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง 7
8 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง 7
9 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.67 ทอง 9
10 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 10
11 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.33 ทอง 11
12 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.33 ทอง 11
13 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 13
14 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 14
15 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 15
16 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 16
17 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 17
18 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 18
19 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.33 เงิน 19
20 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.33 เงิน 20
21 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.33 เงิน 20
22 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.33 เงิน 20
23 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 23
24 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.33 เงิน 24
25 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.67 เงิน 25
26 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.33 เงิน 26
27 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.33 ทองแดง 27
28 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 28
29 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 28
30 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 28
31 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.33 ทองแดง 31
32 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.33 ทองแดง 31
33 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.33 ทองแดง 33
34 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 34
35 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.33 ทองแดง 35
36 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 36
37 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.67 ทองแดง 37
38 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 38
39 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.67 ทองแดง 39
40 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 40
41 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 41
42 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.67 ทองแดง 42
43 เมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59.67 เข้าร่วม 43
44 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.67 เข้าร่วม 44
45 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52 เข้าร่วม 45
46 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 52 เข้าร่วม 45
47 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47.33 เข้าร่วม 47
48 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44 เข้าร่วม 48
49 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 49
50 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 41.33 เข้าร่วม 50
51 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 41 เข้าร่วม 51
52 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 38.33 เข้าร่วม 52
53 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 36 เข้าร่วม 53
54 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32.67 เข้าร่วม 54
55 ไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32.33 เข้าร่วม 55
56 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 707
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 4
5 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.17 เงิน 5
6 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64.27 ทองแดง 6
7 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.33 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 97.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.33 ทอง 4
5 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.67 ทอง 5
6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.67 ทอง 6
7 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.33 ทอง 7
8 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.33 ทอง 7
9 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 9
10 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.67 ทอง 10
11 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.33 ทอง 11
12 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 12
13 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 13
14 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.33 ทอง 13
15 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.67 ทอง 15
16 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 16
17 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.33 ทอง 17
18 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.33 ทอง 18
19 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.67 ทอง 19
20 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.67 ทอง 19
21 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.67 ทอง 21
22 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.67 เงิน 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.83 ทอง 4
5 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 5
6 วานิชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 6
7 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.83 ทอง 7
8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.67 ทอง 8
9 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง 9
10 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง 10
11 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง 11
12 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.67 ทอง 11
13 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.67 ทอง 13
14 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 14
15 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 15
16 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.17 ทอง 16
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 17
18 โนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.33 ทอง 18
19 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.83 ทอง 19
20 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.67 ทอง 20
21 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 21
22 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 22
23 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 22
24 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.83 ทอง 24
25 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง 25
26 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.50 ทอง 25
27 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.17 ทอง 27
28 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 28
29 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 28
30 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.83 เงิน 30
31 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.67 เงิน 31
32 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 32
33 วิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.67 เงิน 33
34 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.50 เงิน 34
35 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 35
36 เมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.83 เงิน 36
37 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.83 เงิน 36
38 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.67 เงิน 38
39 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.50 เงิน 39
40 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.50 เงิน 39
41 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.50 เงิน 39
42 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 42
43 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.50 เงิน 43
44 เซนต์ยอแซฟนาแก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.50 เงิน 44
45 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.33 เงิน 45
46 หัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.17 เงิน 46
47 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.50 เงิน 47
48 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 48
49 เอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.83 เงิน 49
50 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.50 เงิน 50
51 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.50 เงิน 50
52 พังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.17 เงิน 52
53 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 53
54 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.83 เงิน 54
55 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.50 เงิน 55
56 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.33 เงิน 56
57 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 57
58 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69.83 ทองแดง 58
59 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69.17 ทองแดง 59
60 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
61 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.20 ทอง 4
5 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.10 ทอง 5
6 จอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.70 ทอง 6
7 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.20 ทอง 7
8 เมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.60 ทอง 8
9 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.50 ทอง 9
10 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.20 ทอง 10
11 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.10 ทอง 11
12 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.90 ทอง 12
13 ศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.90 ทอง 12
14 สามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.90 ทอง 12
15 ศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.40 ทอง 15
16 ปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 16
17 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.30 ทอง 17
18 ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.90 ทอง 18
19 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.90 ทอง 18
20 เมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.90 ทอง 18
21 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 21
22 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 22
23 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.50 ทอง 23
24 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.10 ทอง 24
25 ปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.80 ทอง 25
26 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.80 ทอง 25
27 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.70 ทอง 27
28 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.50 ทอง 28
29 หนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 28
30 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 30
31 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 30
32 ไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.10 ทอง 32
33 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 33
34 ภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 33
35 โนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 33
36 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.90 ทอง 36
37 คำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.70 ทอง 37
38 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.70 ทอง 37
39 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.70 ทอง 37
40 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 40
41 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 41
42 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 42
43 นาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.30 ทอง 43
44 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.30 ทอง 43
45 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 45
46 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 45
47 เปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 45
48 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.10 ทอง 48
49 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.10 ทอง 48
50 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.90 ทอง 50
51 ลำปลาหางวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.90 ทอง 50
52 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.90 ทอง 50
53 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.90 ทอง 50
54 นาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 54
55 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.60 ทอง 55
56 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.80 ทอง 56
57 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 57
58 นาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.60 ทอง 57
59 ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.30 ทอง 59
60 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.80 ทอง 60
61 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.10 เงิน 61

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.60 ทอง 4
5 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.20 ทอง 5
6 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 6
7 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 7
8 กู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 8
9 มัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 8
10 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.80 ทอง 10
11 สีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 11
12 สามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.40 ทอง 12
13 คำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 13
14 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 14
15 ผาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 14
16 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 14
17 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.60 ทอง 17
18 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 17
19 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.60 ทอง 17
20 ราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 17
21 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 17
22 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 22
23 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.40 ทอง 22
24 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 24
25 นาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.80 ทอง 25
26 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.80 ทอง 25
27 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 25
28 สามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 25
29 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 25
30 โพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 25
31 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.60 ทอง 31
32 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 31
33 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.40 ทอง 33
34 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 33
35 เชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 33
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 33
37 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 37
38 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.20 ทอง 37
39 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 37
40 ฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 40
41 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 40
42 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.80 ทอง 42
43 ดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 43
44 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 44
45 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 45
46 หนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.20 ทอง 45
47 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 47
48 ซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 48
49 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 48
50 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 48
51 อรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 48
52 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.40 ทอง 52
53 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 52
54 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.20 ทอง 54
55 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 55
56 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.20 เงิน 56
57 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.20 ทองแดง 57
58 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 58
59 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 4
5 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.60 ทอง 5
6 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 6
7 จอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.60 ทอง 7
8 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 7
9 ซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.80 ทอง 9
10 แก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.60 ทอง 10
11 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 11
12 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 11
13 หนองขมารวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 13
14 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 14
15 หนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 15
16 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.80 ทอง 15
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 15
18 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 15
19 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.60 ทอง 19
20 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 20
21 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 20
22 ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 20
23 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 20
24 เซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.40 ทอง 20
25 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 20
26 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.20 ทอง 26
27 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง 26
28 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 26
29 ปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 29
30 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 29
31 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 29
32 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 29
33 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 33
34 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.80 ทอง 33
35 สอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.80 ทอง 33
36 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.60 ทอง 36
37 พังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.60 ทอง 36
38 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 38
39 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 38
40 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 40
41 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.20 ทอง 40
42 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 42
43 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 42
44 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.80 ทอง 42
45 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.61 ทอง 45
46 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.60 ทอง 46
47 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.60 ทอง 46
48 ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 48
49 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 49
50 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 49
51 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 49
52 หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 49
53 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 53
54 คำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 54
55 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 55
56 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 55
57 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 57
58 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 57
59 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 57

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.60 ทอง 4
5 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.60 ทอง 4
6 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.80 ทอง 6
7 พรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.80 ทอง 6
8 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 8
9 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.40 ทอง 9
10 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.30 ทอง 10
11 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 11
12 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 12
13 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.80 ทอง 13
14 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.60 ทอง 14
15 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.20 ทอง 15
16 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 16
17 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 16
18 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.60 ทอง 18
19 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.40 ทอง 19
20 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.20 ทอง 20
21 เกศเกล้าวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 20
22 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 22
23 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 22
24 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.40 ทอง 24
25 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 25
26 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 26
27 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.30 ทอง 27
28 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 28
29 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.20 ทอง 28
30 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 30
31 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 31
32 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.60 ทอง 32
33 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.40 ทอง 33
34 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 34
35 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 34
36 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.80 ทอง 36
37 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.70 ทอง 37
38 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.50 ทอง 38
39 ยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 39
40 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.20 ทอง 39
41 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 41
42 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 41
43 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.60 ทอง 43
44 พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 44
45 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 44
46 ห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.40 ทอง 44
47 ดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.20 ทอง 47
48 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 48
49 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.70 ทอง 49
50 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 50
51 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 51
52 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.60 ทอง 52
53 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 53
54 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 53
55 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 55
56 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 55
57 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.80 เงิน 57
58 แก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.60 เงิน 58
59 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 59
60 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 60
61 ทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.35 ทอง 4
5 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.55 ทอง 5
6 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.07 ทอง 6
7 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.17 ทอง 7
8 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.15 ทอง 8
9 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.73 ทอง 9
10 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.10 ทอง 10
11 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.03 ทอง 11
12 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.52 ทอง 12
13 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 13
14 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.77 ทอง 14
15 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.75 ทอง 15
16 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.65 ทอง 16
17 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 17
18 วาริชวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.47 ทอง 18
19 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.18 ทอง 19
20 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.92 ทอง 20
21 หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.15 ทอง 21
22 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.30 เงิน 22
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.98 เงิน 23
24 ยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.27 เงิน 24
25 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.93 เงิน 25
26 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.93 เงิน 26
27 บุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.42 เงิน 27
28 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.73 เงิน 28
29 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.60 เงิน 29
30 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.57 เงิน 30
31 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.27 เงิน 31
32 แวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.80 เงิน 32
33 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.78 เงิน 33
34 พระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.27 เงิน 34
35 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.32 เงิน 35
36 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
37 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.75 ทอง 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.20 ทอง 5
6 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 6
7 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 7
8 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.60 ทอง 8
9 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.40 ทอง 9
10 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 10
11 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.80 ทอง 11
12 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.60 ทอง 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 13
14 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.40 ทอง 13
15 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 15
16 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.20 ทอง 15
17 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 17
18 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 17
19 สวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 19
20 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 20
21 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.40 ทอง 21
22 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.40 ทอง 21
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 21
24 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 24
25 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 25
26 มาบตะโกพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 25
27 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 25
28 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.60 ทอง 28
29 พนมรุ้ง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.50 ทอง 29
30 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.40 ทอง 30
31 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.40 ทอง 30
32 หัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 32
33 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.20 ทอง 32
34 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 32
35 นาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 35
36 บุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 35
37 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 35
38 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 38
39 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.80 ทอง 38
40 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 38
41 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 38
42 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 42
43 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 43
44 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 44
45 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 44
46 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 44
47 ทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 47
48 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.60 ทอง 48
49 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.60 ทอง 48
50 เชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 50
51 นาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.20 ทอง 51
52 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.60 ทอง 52
53 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.60 ทอง 52
54 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 52
55 หนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 55
56 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 56
57 บ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 57
58 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 58
59 ปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.40 เงิน 59
60 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.80 ทองแดง 60
61 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96.20 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.40 ทอง 4
5 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 5
6 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.60 ทอง 6
7 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 7
8 ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 8
9 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.60 ทอง 8
10 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.40 ทอง 10
11 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 11
12 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.80 ทอง 12
13 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.60 ทอง 13
14 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.60 ทอง 14
15 หนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.60 ทอง 14
16 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.40 ทอง 16
17 ชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 17
18 เมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 18
19 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 19
20 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 20
21 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 20
22 พนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.80 ทอง 22
23 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.20 ทอง 23
24 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 4
5 อ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 5
6 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 6
7 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 6
8 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8
9 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8
10 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8
11 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 8
12 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12
13 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12
14 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 12
15 ลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 12
16 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 16
17 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 16
18 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 16
19 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 16
20 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 20
21 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 20
22 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 20
23 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 20
24 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 24
25 นางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 24
26 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 24
27 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 24
28 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 28
29 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 28
30 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 28
31 โนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 28
32 บ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 32
33 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 32
34 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 32
35 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 32
36 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 36
37 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 36
38 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 36
39 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 36
40 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 40
41 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 40
42 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 40
43 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 40
44 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 40
45 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 40
46 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 46
47 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 46
48 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 48
49 เกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 48
50 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 50
51 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 50
52 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 52
53 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 52
54 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 54
55 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 54
56 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 56
57 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 56
58 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 58
59 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 59
60 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 60
61 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 61

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 99.90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 99.50 ทอง 4
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 99.40 ทอง 5
6 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99.30 ทอง 6
7 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 99.20 ทอง 7
8 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99.10 ทอง 8
9 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99 ทอง 9
10 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 98.90 ทอง 10
11 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 98.50 ทอง 11
12 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98.30 ทอง 12
13 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98.20 ทอง 13
14 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98.10 ทอง 14
15 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง 15
16 นิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.90 ทอง 16
17 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.50 ทอง 17
18 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97.30 ทอง 18
19 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97.20 ทอง 19
20 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97.10 ทอง 20
21 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง 21
22 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.90 ทอง 22
23 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.70 ทอง 23
24 นาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.50 ทอง 24
25 หนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.30 ทอง 25
26 ท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.20 ทอง 26
27 หัวเรือพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง 27
28 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.80 ทอง 28
29 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95.50 ทอง 29
30 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95.30 ทอง 30
31 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 31
32 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง 32
33 กุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.50 ทอง 33
34 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.30 ทอง 34
35 ภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 35
36 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.70 ทอง 36
37 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.50 ทอง 37
38 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.20 ทอง 38
39 กุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 39
40 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง 40
41 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.50 ทอง 41
42 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 42
43 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 43
44 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.50 ทอง 44
45 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 45
46 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 46
47 ศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.50 ทอง 47
48 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 48
49 พิชญวิทย์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 49
50 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.50 ทอง 50
51 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.20 ทอง 51
52 โขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 52
53 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.50 ทอง 53
54 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 54
55 พรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 55
56 ไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 56
57 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.50 ทอง 57
58 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 58
59 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 59
60 หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 60
61 ภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 61

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.20 ทอง 4
5 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.20 ทอง 4
6 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.20 ทอง 4
7 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.20 ทอง 4
8 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.20 ทอง 4
9 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.60 ทอง 9
10 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.60 ทอง 9
11 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.60 ทอง 9
12 ห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.60 ทอง 9
13 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.60 ทอง 9
14 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 14
15 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 14
16 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 14
17 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 14
18 หนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 14
19 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 14
20 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.60 ทอง 20
21 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.60 ทอง 20
22 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.60 ทอง 20
23 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 20
24 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 20
25 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 20
26 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 20
27 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.60 ทอง 20
28 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.60 ทอง 20
29 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 29
30 กุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 29
31 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 29
32 ธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 29
33 นิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 29
34 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 29
35 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 29
36 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 29
37 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 29
38 สมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 29
39 สีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 29
40 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 29
41 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 29
42 หนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 29
43 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 29
44 เชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 29
45 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 45
46 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.40 ทอง 45
47 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.40 ทอง 45
48 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.40 ทอง 45
49 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 45
50 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 50
51 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 50
52 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 50
53 บัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 50
54 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 50
55 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 50
56 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 50
57 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 57
58 นาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.60 เงิน 57
59 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.60 เงิน 57
60 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.60 เงิน 57
61 โพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.60 เงิน 57

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 นางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง 5
6 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 6
7 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7
8 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 7
9 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 7
10 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 7
11 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 7
12 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7
13 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 7
14 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7
15 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7
16 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7
17 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 7
18 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 7
19 ครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 19
20 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 19
21 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 19
22 นาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 19
23 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 19
24 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 19
25 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 19
26 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 19
27 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 19
28 สีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 19
29 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 19
30 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 19
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 19
32 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 19
33 เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 19
34 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34
35 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34
36 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 34
37 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 34
38 ท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 34
39 นามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 34
40 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 34
41 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 34
42 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 34
43 พระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 34
44 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34
45 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 34
46 รุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 34
47 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 34
48 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 34
49 ศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 34
50 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 34
51 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 34
52 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 34
53 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 34
54 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 34
55 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 34
56 เหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 34
57 เอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 34
58 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 34
59 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 34
60 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 60
61 ไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 60

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน