ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 13 18 11 42
2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 12 12 9 33
3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 11 5 2 18
4 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 10 7 5 22
5 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 10 5 5 20
6 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 8 11 8 27
7 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 8 5 9 22
8 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 7 11 11 29
9 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 7 9 9 25
10 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 7 7 5 19
11 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 7 5 6 18
12 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 7 4 4 15
13 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 7 3 2 12
14 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 6 4 7 17
15 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 6 3 4 13
16 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 6 3 2 11
17 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 5 10 2 17
18 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 5 6 4 15
19 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 5 5 4 14
20 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 5 4 4 13
21 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 5 2 3 10
22 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 5 2 1 8
23 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 5 2 1 8
24 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 4 7 4 15
25 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 4 3 11 18
26 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 4 2 3 9
27 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 4 2 3 9
28 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 4 1 4 9
29 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 3 7 4 14
30 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 3 6 5 14
31 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 3 6 4 13
32 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 3 5 4 12
33 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 3 5 2 10
34 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 3 4 6 13
35 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 3 3 6 12
36 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 3 3 3 9
37 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 3 3 3 9
38 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 3 2 5 10
39 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 3 1 1 5
40 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 3 0 1 4
41 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 2 7 4 13
42 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 2 2 0 4
43 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 2 1 3 6
44 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 2 1 2 5
45 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 2 1 0 3
46 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 1 7 5 13
47 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 1 3 6 10
48 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 1 3 3 7
49 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 1 3 2 6
50 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 1 2 1 4
51 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 1 1 5 7
52 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 1 1 2 4
53 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 1 0 4 5
54 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 1 0 3 4
55 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 1 0 2 3
56 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 1 0 0 1
57 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 0 4 0 4
58 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 0 2 5 7
59 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 0 2 1 3
60 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 0 1 1 2
61 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 0 0 1 1
รวม 244 244 237 725

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]