สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] ได้  178  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 229 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] ได้  161  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] ได้  158  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 214 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] ได้  157  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 206 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] ได้  152  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] ได้  149  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] ได้  147  เหรียญทอง  34  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] ได้  146  เหรียญทอง  40  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] ได้  144  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] ได้  144  เหรียญทอง  40  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] ได้  138  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] ได้  138  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] ได้  137  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] ได้  136  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] ได้  134  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] ได้  133  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] ได้  133  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] ได้  131  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] ได้  131  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] ได้  131  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] ได้  130  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] ได้  130  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] ได้  130  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] ได้  125  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] ได้  124  เหรียญทอง  40  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] ได้  123  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] ได้  123  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] ได้  122  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] ได้  119  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 193 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] ได้  119  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] ได้  118  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] ได้  115  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] ได้  115  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] ได้  114  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] ได้  113  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 174 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] ได้  112  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] ได้  111  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] ได้  110  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] ได้  108  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] ได้  107  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] ได้  107  เหรียญทอง  41  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] ได้  106  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] ได้  104  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] ได้  104  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 172 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] ได้  103  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] ได้  102  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] ได้  100  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] ได้  100  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] ได้  100  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] ได้  100  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 169 เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] ได้  99  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 167 เหรียญ 
อันดับที่ 52  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] ได้  98  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ 
อันดับที่ 53  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] ได้  98  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 54  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] ได้  96  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 55  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] ได้  90  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 56  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] ได้  90  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 147 เหรียญ 
อันดับที่ 57  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] ได้  87  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 157 เหรียญ 
อันดับที่ 58  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] ได้  82  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 59  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] ได้  76  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 152 เหรียญ 
อันดับที่ 60  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] ได้  76  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 147 เหรียญ 
อันดับที่ 61  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] ได้  54  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 127 เหรียญ