สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 42  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 157  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 206  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 147  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 34  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 197  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 144  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 40  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 212  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 178  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 229  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 40  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 158  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 214  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 152  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 161  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 212  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 149  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 144  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 131  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 98  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 183  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 138  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 131  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 190  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 119  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 119  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 193  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 123  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 123  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 137  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 185  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 87  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 157  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 136  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 138  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 131  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 124  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 40  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 122  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 169  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 134  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 197  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 113  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 98  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 168  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 102  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 167  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 125  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 76  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 147  เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 52  สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 53  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 110  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 165  เหรียญ 
อันดับที่ 54  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 38  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 147  เหรียญ 
อันดับที่ 55  สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 172  เหรียญ 
อันดับที่ 56  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 96  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 57  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 58  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 103  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 59  สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 76  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 152  เหรียญ 
อันดับที่ 60  สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 160  เหรียญ 
อันดับที่ 61  สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 127  เหรียญ