ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 13 18 11 42 157 36 13 3 206
2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 12 12 9 33 146 34 16 4 196
3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 11 5 2 18 144 40 28 4 212
4 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 10 7 5 22 177 39 12 5 228
5 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 10 5 5 20 146 40 13 6 199
6 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 8 11 8 27 157 44 12 2 213
7 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 8 5 9 22 151 47 14 3 212
8 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 7 11 11 29 161 37 14 6 212
9 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 7 9 9 25 149 45 15 5 209
10 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 7 7 5 19 130 36 22 7 188
11 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 7 5 6 18 133 50 19 5 202
12 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 7 4 4 15 129 41 23 8 193
13 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 7 3 2 12 104 45 24 5 173
14 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 6 4 7 17 143 42 14 6 199
15 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 6 3 4 13 131 44 30 3 205
16 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 6 3 2 11 98 48 37 8 183
17 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 5 10 2 17 137 43 14 4 194
18 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 5 6 4 15 131 42 15 5 188
19 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 5 5 4 14 118 47 25 8 190
20 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 5 4 4 13 119 43 29 7 191
21 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 5 2 3 10 119 48 25 7 192
22 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 5 2 1 8 122 57 22 7 201
23 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 5 2 1 8 100 50 27 6 177
24 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 4 6 4 14 122 46 19 6 187
25 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 4 3 11 18 137 51 22 4 210
26 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 4 2 3 9 113 44 27 8 184
27 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 4 2 3 9 87 43 27 8 157
28 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 4 1 4 9 108 60 27 7 195
29 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 3 7 4 14 135 43 21 7 199
30 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 3 6 5 14 137 47 25 8 209
31 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 3 6 4 13 131 47 22 3 200
32 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 3 5 4 12 114 46 17 6 177
33 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 3 4 6 13 130 44 22 10 196
34 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 3 3 6 12 122 41 28 5 191
35 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 3 3 3 9 111 36 26 7 173
36 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 3 3 3 9 100 46 23 7 169
37 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 3 2 5 10 134 36 27 5 197
38 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 3 1 1 5 113 44 17 8 174
39 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 3 0 1 4 98 49 21 11 168
40 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 2 7 4 13 102 45 26 7 173
41 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 2 5 2 9 123 40 25 8 188
42 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 2 2 0 4 99 43 25 8 167
43 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 2 1 3 6 107 51 19 8 177
44 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 2 1 2 5 100 50 26 11 176
45 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 2 1 0 3 106 49 29 8 184
46 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 1 7 4 12 114 47 27 6 188
47 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 1 3 6 10 133 53 24 10 210
48 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 1 3 3 7 125 46 23 6 194
49 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 1 3 2 6 82 52 29 6 163
50 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 1 2 1 4 76 48 23 5 147
51 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 1 1 5 7 106 41 29 9 176
52 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 1 1 2 4 112 49 30 7 191
53 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 1 0 4 5 110 36 19 7 165
54 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 1 0 3 4 90 38 19 7 147
55 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 1 0 2 3 104 37 31 11 172
56 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 1 0 0 1 95 49 30 9 174
57 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 0 4 0 4 100 51 26 10 177
58 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 0 2 5 7 103 36 24 5 163
59 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 0 2 1 3 76 52 24 9 152
60 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 0 1 1 2 90 45 25 10 160
61 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 0 0 1 1 54 44 29 9 127
รวม 243 243 236 722 7,201 2,723 1,396 410 11,320