ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 178 39 12 5 229
2 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 161 37 14 6 212
3 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 158 44 12 2 214
4 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 157 36 13 3 206
5 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 152 47 14 3 213
6 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 149 45 15 5 209
7 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 147 34 16 4 197
8 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 146 40 13 6 199
9 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 144 42 14 6 200
10 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 144 40 28 4 212
11 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 138 47 25 8 210
12 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 138 43 14 4 195
13 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 137 51 22 4 210
14 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 136 43 21 7 200
15 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 134 36 27 5 197
16 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 133 53 24 10 210
17 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 133 50 19 5 202
18 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 131 47 22 3 200
19 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 131 44 30 3 205
20 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 131 42 15 5 188
21 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 130 44 22 10 196
22 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 130 41 23 8 194
23 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 130 36 22 7 188
24 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 125 46 23 6 194
25 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 124 40 25 8 189
26 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 123 57 22 7 202
27 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 123 46 19 6 188
28 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 122 41 28 5 191
29 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 119 49 25 7 193
30 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 119 43 29 7 191
31 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 118 47 25 8 190
32 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 115 47 27 6 189
33 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 115 46 17 6 178
34 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 114 44 27 8 185
35 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 113 44 17 8 174
36 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 112 49 30 7 191
37 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 111 36 26 7 173
38 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 110 36 19 7 165
39 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 108 60 27 7 195
40 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 107 51 19 8 177
41 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 107 41 29 9 177
42 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 106 49 29 8 184
43 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 104 45 24 5 173
44 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 104 37 31 11 172
45 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 103 36 24 5 163
46 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 102 45 26 7 173
47 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 100 51 26 10 177
48 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 100 50 27 6 177
49 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 100 50 26 11 176
50 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 100 46 23 7 169
51 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 99 43 25 8 167
52 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 98 49 21 11 168
53 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 98 48 37 8 183
54 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 96 49 30 9 175
55 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 90 45 25 10 160
56 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 90 38 19 7 147
57 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 87 43 27 8 157
58 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 82 52 29 6 163
59 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 76 52 24 9 152
60 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 76 48 23 5 147
61 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 54 44 29 9 127
รวม 7,218 2,724 1,396 410 11,338