งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 (ห้องเก็บตัว) , 233 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 (ห้องเก็บตัว) , 325 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 611 (ห้องเก็บตัว) , 613 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 615 (ห้องเก็บตัว) , 614 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมชมพู-ขาว 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเกศสิริ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 35

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 36 - 61
9.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ ห้อง จินตนาการ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 35

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 36 - 61
9.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ ห้อง ปรางค์ชมพู 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]