งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
-
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
-
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 สนามกีฬากลาง อำเภอกันทรลักษ์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
-
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
-
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีสวนป่า 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีสวนป่า 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีมวย 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีมวย 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีชุ้มลำดวน 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีชุ้มลำดวน 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ห้อง ประชุมก้านพลู 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ห้อง ประชุมก้านพลู 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันตก 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันตก 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันออก 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันออก 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สวนป่าประตู 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สวนป่าประตู 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีโรงผลิตน้ำดื่ม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีโรงผลิตน้ำดื่ม 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคารฝึกงาน ชั้น ล่าง ห้อง ฝ712 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมคลุมลานเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรพัชร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรวิเชียร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
-
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
43 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
44 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคารฝึกงาน ห้อง ฝ712 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
46 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรวิเชียร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้องประชุมกันทรพัชร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมเอนกประสงค์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]