งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 , 434 , 435 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 , 434 , 435 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 , 437 , 438 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 , 437 , 438 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 , 424 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 , 424 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 , 427 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 , 427 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง อุสาหกรรม , ห้องเกษตร , ห้องคหกรรม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง อุสาหกรรม , ห้องเกษตร , ห้องคหกรรม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง โรงอาหารใหม่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง โรงอาหารใหม่ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]