งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กลุ่มงานสาระการงานฯ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กลุ่มงานสาระการงานฯ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
-
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา ลานเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-21.50
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]