งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR-STAR โดม (ประกอบหุ่นยนต์) , หอประชุม ชั้น 1 (แข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR โดม (โดมใหญ่) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]