สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พุทไธสง 46 23 15 84
2 สตึก 24 25 13 62
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 23 17 14 54
4 คูเมืองวิทยาคม 22 20 11 53
5 นาโพธิ์พิทยาคม 19 21 20 60
6 เมืองแกพิทยาคม 17 5 10 32
7 กู่สวนแตงพิทยาคม 11 20 8 39
8 แคนดงพิทยาคม 10 3 6 19
9 ตูมใหญ่วิทยา 7 14 11 32
10 มัธยมพรสำราญ 6 8 9 23
11 อุดมอักษรพิทยาคม 5 4 9 18
12 สะแกพิทยาคม 5 1 3 9
13 ร่อนทองพิทยาคม 2 2 3 7
14 สมเสม็ดวิทยา 2 0 2 4
15 ดงพลองพิทยาคม 1 0 3 4
16 หนองขมารวิทยาคม 1 0 0 1
รวม 201 163 137 501

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]