สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พุทไธสง ได้  103  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 2  นาโพธิ์พิทยาคม ได้  102  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สตึก ได้  86  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 103 เหรียญ 
อันดับที่ 4  คูเมืองวิทยาคม ได้  76  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้  72  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 6  กู่สวนแตงพิทยาคม ได้  55  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ตูมใหญ่วิทยา ได้  48  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เมืองแกพิทยาคม ได้  46  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 9  มัธยมพรสำราญ ได้  38  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 10  แคนดงพิทยาคม ได้  32  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 11  อุดมอักษรพิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สะแกพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ร่อนทองพิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ดงพลองพิทยาคม ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สมเสม็ดวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 16  หนองขมารวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ