สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุทไธสง 102 18 0 0 120
2 นาโพธิ์พิทยาคม 102 15 5 0 122
3 สตึก 86 8 9 0 103
4 คูเมืองวิทยาคม 76 9 5 0 90
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 72 5 1 0 78
6 กู่สวนแตงพิทยาคม 55 16 5 1 76
7 ตูมใหญ่วิทยา 48 8 5 0 61
8 เมืองแกพิทยาคม 46 14 7 1 67
9 มัธยมพรสำราญ 38 6 4 2 48
10 แคนดงพิทยาคม 32 13 9 0 54
11 อุดมอักษรพิทยาคม 29 13 8 2 50
12 สะแกพิทยาคม 23 9 6 2 38
13 ร่อนทองพิทยาคม 17 12 2 3 31
14 ดงพลองพิทยาคม 12 5 0 2 17
15 สมเสม็ดวิทยา 9 4 6 1 19
16 หนองขมารวิทยาคม 8 5 4 3 17
รวม 755 160 76 17 1,008