สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 84 197 127
2 002 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 93 245 148
3 005 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 26 67 47
4 006 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 66 166 95
5 007 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 124 300 190
6 008 โรงเรียนพุทไธสง 136 430 239
7 009 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 50 104 77
8 011 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 44 69 58
9 004 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 85 174 128
10 012 โรงเรียนสตึก 116 243 168
11 013 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 28 62 34
12 014 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 49 94 71
13 016 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 63 119 92
14 010 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 72 147 108
15 003 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 67 151 87
16 015 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 23 41 35
รวม 1126 2609 1704
4313

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]