แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพุทไธสง 136 103 85.12% 18 14.88% 0 0% 0 0% 121
2 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 124 102 83.61% 15 12.3% 5 4.1% 0 0% 122
3 โรงเรียนสตึก 116 86 83.5% 8 7.77% 9 8.74% 0 0% 103
4 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 93 76 84.44% 9 10% 5 5.56% 0 0% 90
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 85 72 92.31% 5 6.41% 1 1.28% 0 0% 78
6 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 84 55 71.43% 16 20.78% 5 6.49% 1 1.3% 77
7 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 66 48 78.69% 8 13.11% 5 8.2% 0 0% 61
8 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 72 46 67.65% 14 20.59% 7 10.29% 1 1.47% 68
9 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 50 38 76% 6 12% 4 8% 2 4% 50
10 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 67 32 59.26% 13 24.07% 9 16.67% 0 0% 54
11 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 63 29 55.77% 13 25% 8 15.38% 2 3.85% 52
12 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 49 23 57.5% 9 22.5% 6 15% 2 5% 40
13 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 44 17 50% 12 35.29% 2 5.88% 3 8.82% 34
14 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 26 12 63.16% 5 26.32% 0 0% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 28 9 45% 4 20% 6 30% 1 5% 20
16 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 23 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]