งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดมแดง ห้อง โดมแดง 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดมแดง ห้อง โดมแดง 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม เวที 3 ห้อง เวที 3 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 17.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม เวที 1 เวทีกลาง ห้อง เวที 1 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 18.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคารเกษตร 1 ห้อง อาคารเกษตร 1 8 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]