งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.  เอกสารตารางการแข่งขัน
2.  เอกสารรายละเอียดจากการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
3.  เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน.
4.  เอกสารสรุปการปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขัน


ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1DxFGPg7Jlz-0CMyHdliWttHq3vSYxpn4?usp=sharing


 
ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
กลุ่ม 4  สหวิทยาเขตพุทไธสงและสหวิทยาเขตสตึก
ณ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

1.   ประชุมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ
      ผู้ดูแลระบบ (Admin)  หลักของแต่ละโรงเรียน

2.   วันที่  11 - 16  กันยายน  2562  
      -  ลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
      -  ครูผู้ฝึกสอนแต่ละกิจกรรม
      -  กรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่

  3.   ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
      วันที่  16  กันยายน  2562  เวลา  24.00 น.

 
4.   วันที่  18  กันยายน  2562
      ประชุมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      และผู้ดูแลระบบ (Admin)  หลักแต่ละโรงเรียน
      ร่างคำสั่ง / กลั่นกรองคระกรรมการตัดสิน

  5.   วันที่  23  กันยายน  2562 
      ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      กลั่นกรองคณะกรรมการตัดสิน / แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน

6.   วันที่  29  กันยายน  2562  
      ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม
      เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
      ณ   โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

  7.   วันที่  23 - 29  กันยายน 2562
      ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน 
      ครู  และคณะกรรมการตัดสิน 
      หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งการแก้ไขในระบบ

8.   วันที่  8 - 10  ตุลาคม  2562  
      จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
       ณ  สถานที่แข่งขัน  จุดแข่งขันที่ 4
       โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

9.   วันที่  8 - 11  ตุลาคม  2562  
      ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
      จุดแข่งขันที่  4  

หลังการแข่งขัน
10.   วันที  1  พ.ย.  2562  เป็นต้นไป
        พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

11.  วันที่  4 - 8  พฤศจิกายน  2562
       โอนข้อมูลสู่เขตพื้นที่ (สพม.32)

 
12.   วันที่  9  พฤศจิกายน  2562  
        ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนและครู


สิ้นสุดภาระกิจของจุดแข่งขันที่ 4  

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 1,126
จำนวนนักเรียน 2,609
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,704
จำนวนกรรมการ 742
ครู+นักเรียน 4,313
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,055
ประกาศผลแล้ว 201/201 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 31
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 157
สัปดาห์ที่แล้ว 213
เดือนนี้ 348
เดือนที่แล้ว 260
ปีนี้ 348
ทั้งหมด 88,848