ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขบัญชี เงินรายได้สนับสนุนรายหัว ปีการศึกษา 2562
 ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจำปีการศึกษา 2562 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
 
ลิงค์รับสมัครการสรรหากรรมการการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ระดับมัธยมศึกษา)
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

https://forms.gle/PsNjp65gXqtz8c5RA

หรือ สแกน QR Code

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 15:16 น.