สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 นางรอง 53 30 17 100
2 หนองกี่พิทยาคม 33 34 21 88
3 ละหานทรายรัชดาภิเษก 32 27 27 86
4 ราชประชานุเคราะห์ 51 18 6 8 32
5 นางรองพิทยาคม 14 10 11 35
6 หนองหงส์พิทยาคม 13 10 8 31
7 โนนสุวรรณพิทยาคม 11 11 6 28
8 สามัคคีพิทยาคม 11 7 9 27
9 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 6 4 3 13
10 เหลืองพนาวิทยาคม 5 8 9 22
11 ไทยเจริญวิทยา 5 3 3 11
12 ห้วยหินพิทยาคม 4 6 5 15
13 มารดาวนารักษ์ 3 8 6 17
14 พนมรุ้ง 3 2 3 8
15 แสนสุข 2 3 2 7
16 ถนนหักพิทยาคม 2 2 6 10
17 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 2 1 1 4
18 สิงห์วงศ์ 2 0 0 2
19 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1 4 3 8
20 สิงหวิทยาคม 1 3 2 6
21 ปะคำพิทยาคม 1 2 2 5
22 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 1 0 1 2
23 ตาจงพิทยาสรรค์ 1 0 0 1
24 ละหานทรายวิทยา 0 3 3 6
25 ร่วมจิตต์วิทยา 0 1 0 1
26 นิภาศิริ 0 0 3 3
27 อนุบาลภรภัทร 0 0 0 0
รวม 224 185 159 568

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]