สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 32 51 43
2 002 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 50 116 76
3 003 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 0 0 0
4 004 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 30 50 45
5 006 โรงเรียนนางรอง 136 442 234
6 007 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 82 186 114
7 010 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 29 81 40
8 011 โรงเรียนพนมรุ้ง 47 79 57
9 012 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 58 139 91
10 018 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 84 190 120
11 016 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 36 58 44
12 017 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 49 90 68
13 019 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 136 394 227
14 020 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 53 92 72
15 021 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 65 135 95
16 023 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 66 133 90
17 024 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 125 343 196
18 025 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 93 311 161
19 026 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 55 134 86
20 015 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 46 82 69
21 027 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 51 101 80
22 009 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 83 166 125
23 005 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 46 141 75
24 008 โรงเรียนนิภาศิริ 30 45 42
25 013 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 49 86 67
26 014 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 0 0 0
27 022 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 6 15 9
28 028 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 12 24 20
29 029 โรงเรียนแสนสุข 42 94 68
รวม 1591 3778 2414
6192

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]