แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนางรอง 136 115 87.79% 11 8.4% 4 3.05% 1 0.76% 131
2 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 125 112 89.6% 11 8.8% 1 0.8% 1 0.8% 125
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 136 111 82.22% 16 11.85% 6 4.44% 2 1.48% 135
4 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 93 61 68.54% 17 19.1% 10 11.24% 1 1.12% 89
5 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 82 58 75.32% 11 14.29% 6 7.79% 2 2.6% 77
6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 83 49 62.03% 13 16.46% 15 18.99% 2 2.53% 79
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 84 48 69.57% 8 11.59% 6 8.7% 7 10.14% 69
8 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 65 43 86% 6 12% 0 0% 1 2% 50
9 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 51 34 68% 6 12% 8 16% 2 4% 50
10 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 66 32 53.33% 12 20% 11 18.33% 5 8.33% 60
11 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 55 32 59.26% 10 18.52% 9 16.67% 3 5.56% 54
12 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 58 30 57.69% 14 26.92% 5 9.62% 3 5.77% 52
13 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 49 28 58.33% 13 27.08% 6 12.5% 1 2.08% 48
14 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 50 28 58.33% 11 22.92% 2 4.17% 7 14.58% 48
15 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 46 26 65% 8 20% 2 5% 4 10% 40
16 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 53 25 55.56% 9 20% 7 15.56% 4 8.89% 45
17 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 46 22 51.16% 9 20.93% 8 18.6% 4 9.3% 43
18 โรงเรียนพนมรุ้ง 47 21 51.22% 10 24.39% 7 17.07% 3 7.32% 41
19 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 36 18 51.43% 7 20% 6 17.14% 4 11.43% 35
20 โรงเรียนแสนสุข 42 15 38.46% 15 38.46% 5 12.82% 4 10.26% 39
21 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 32 13 46.43% 6 21.43% 7 25% 2 7.14% 28
22 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 49 10 23.81% 17 40.48% 9 21.43% 6 14.29% 42
23 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 29 10 38.46% 4 15.38% 10 38.46% 2 7.69% 26
24 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 30 8 26.67% 7 23.33% 11 36.67% 4 13.33% 30
25 โรงเรียนนิภาศิริ 30 6 23.08% 5 19.23% 7 26.92% 8 30.77% 26
26 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]