งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ไทรทอง 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ไทรทอง 8 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]