สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ อำเภอหนองกี่  
2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง  
3 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ อำเภอหนองกี่ นายชาติชาย สิทธิธรรม   0918346094
4 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 122 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ 14.6860854,102.5344079 812022399
5 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ นายวัชรพงศ์ จุมพลน้อย 14.6841183,102.5029303 0833651915
6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ ว่าที่ร้อยตรีนัฐธนัน วรรณสุข  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]