งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
------------------------------------ระดับสหวิทยาเขต------------------------------  
   ♦ ลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับสหวิทยาเขต (โซน2) วันที่ 10-20 กันยายน 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  วันที่ 21-27 กันยายน 2562
   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 27 กันยายน 2562 (24.00 น.)
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับสหวิทยาเขต 1 ตุลาคม 2562 
   ♦ ประชุมรองฯวิชาการและ Admin ทุกโรงเรียน
   ♦ ประชุมคณะกรรมการการแข่งขัน
1 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต **8-10 ตุลาคม 2562 **
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 
-------------------------------ระดับชาติ(ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ)-----          -------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1 ธันวาคม 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-5 ธันวาคม 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 6-7 ธันวาคม 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธันวาคม 2562
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 8 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ **12-14 ธันวาคม 2562**
ขอความอนุเคราะห์ คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ โซน 2 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม และโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม                                   
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 13:11 น.
1. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
2. ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 กันยายน  2562 - 20 กันยายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.esan69.sillapa.net/sm-brm เท่านั้น
3. ห้ามมิให้นำรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด
4. การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียนหลังจากปิดระบบแล้ว  นำเอกสารหลักฐาน(ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน) ไปยื่นต่อกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
5. ไม่อนุญาตให้สมัครแข่งขันเพิ่มเติม หลังจากปิดการรับสมัครแล้ว
6. รูปแบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ของทุกศูนย์ฯการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จะดำเนินการออกแบบเกียรติบัตรให้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขันหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
7. มีข้อสงสัยให้ประสานงานไปยังเลขาศูนย์หรือผู้ดูแลศูนย์แต่ละรายการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 12:51 น.
**การสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ระดับชาติ**
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
Spec Computer ประจำห้องแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 
ห้องคอม 1  Processor : Inter(R) Pentium(R) CPU 1.60 GHz  Ram 4 GB   Hardisk 500 G  Winsows 10 64 bit
ห้องคอม 2  Processor : Inter(R) Pentium(R) CPU 2.6 GHz Ram 4 GB Hardisk 1 Tb Winsows 10 64 bit
ห้องคอม 3 Processor : Inter(R) core i3-6100 CPU 3.7 GHz Ram 4 GB Hardisk 1 Tb Winsows 10 64 bit
ห้องคอม 4 ไม่มีเครื่อง
ห้องคอม 5 Processor : Inter(R) core i3-8100 CPU 3.6 GHz Ram 8 GB Hardisk ssd 50 Gb Winsows 10 64 bit
ห้องคอม 6 Processor : Inter(R) core i3-8100 CPU 3.6 GHz Ram 8 GB Hardisk ssd 50 Gb Winsows 10 64 bit

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.ปลาย รหัส ID 283 

wink  คุณครูที่เป็นตัวแทนส่งนักเรียนเข้าแแข่งขัน ให้ออกข้อสอบในระดับชั้น ม.ปลาย โดยใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
       ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก(1 2 3 และ 4) จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
       ตอนที่ 2 แบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 
       ตอนที่ 3 แบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน 
จัดเตรียมข้อสอบมาในวันแข่งขันเป็นกระดาษ A4 โดยพิมพ์ แบบอักษร TH-Sarabun-PSK ขนาด 16 ส่งในวันแข่งขันก่อนเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433
การดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์
-  แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว
Doc.5
แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายการเครื่องบินพลังยาง ประเภท 3D 

จัดทำใบงานตามเกณฑ์กติกาในระเบียบการแข่งขันมาจากโรงเรียนเพื่อใช้ในวันแข่งขัน
แจ้งทุกโรงเรียน

โรงเรียนใดที่ส่งแข่งขัน การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ในวันแข่งขัน ขอให้ท่านนำกระดานครอสเวิร์ด มาเอง 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 1,016
จำนวนนักเรียน 2,524
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,633
จำนวนกรรมการ 952
ครู+นักเรียน 4,157
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,109
ประกาศผลแล้ว 205/241 (85.06%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 35
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 42
สัปดาห์ที่แล้ว 212
เดือนนี้ 202
เดือนที่แล้ว 1,040
ปีนี้ 5,532
ทั้งหมด 97,243