ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.8 ทอง ชนะเลิศ
2 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 4
5 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.5 ทอง 5
6 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 6
7 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 7
8 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.5 ทองแดง 8
9 อนุบาลรัชดา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 9
10 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.5 ทองแดง 10
11 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 11
12 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 12
13 โสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 12
14 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 14
15 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 14
16 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 29 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองแก่งทราย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 26.5 เข้าร่วม 17
18 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 23 เข้าร่วม 18
19 โนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 15 เข้าร่วม 19
20 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 14.5 เข้าร่วม 20
21 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
22 อนุบาลนวรัตน์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4
5 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 5
6 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 6
7 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 7
8 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 8
9 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 9
10 หนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 10
11 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 11
12 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 12
13 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 13
14 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 14
15 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 15
16 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 15
17 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 17
18 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.5 ทอง 4
5 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 5
6 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.5 ทอง 6
7 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 7
8 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.5 ทอง 8
9 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 9
10 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 10
11 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.5 เงิน 11
12 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.5 ทองแดง 12
13 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 13
14 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.5 ทองแดง 14
15 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 15
16 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 16
17 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.5 ทองแดง 17
18 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 18
19 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 19
20 โสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 5
6 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 5
7 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 5
8 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
9 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
10 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 4
5 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 4
6 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 6
7 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 6
8 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 20 เข้าร่วม 8
9 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 4
5 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 5
6 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 4
5 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5
6 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 6
7 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 7
8 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 7
9 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4
5 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4
6 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4
7 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 7
8 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 4
5 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5
6 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5
7 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 7
8 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.7 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 4
5 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.9 ทอง 5
6 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.5 เงิน 6
7 โนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.4 เงิน 7
8 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 8
9 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.6 ทองแดง 9
10 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.3 ทองแดง 10
11 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 11
12 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.3 ทองแดง 12
13 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.6 ทองแดง 13
14 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61.7 ทองแดง 14
15 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61.4 ทองแดง 15
16 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58.4 เข้าร่วม 16
17 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57.7 เข้าร่วม 17
18 บ้านหนองแก่งทราย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57.6 เข้าร่วม 18
19 โสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 4
5 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 5
6 ศรีสำราญวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6
7 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 7
8 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 7
9 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 9
10 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 10
11 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 10
12 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.92 ทอง 4
5 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.27 ทอง 5
6 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.65 ทอง 6
7 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.39 ทอง 7
8 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.93 ทอง 8
9 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.54 ทอง 9
10 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.3 ทอง 10
11 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.82 ทอง 11
12 อนุบาลนวรัตน์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.19 ทอง 12
13 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.17 เงิน 13
14 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.06 เงิน 14
15 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.65 เงิน 15
16 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.17 เงิน 16
17 บ้านหนองแก่งทราย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.2 เงิน 17
18 โนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.55 เงิน 18
19 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.98 เงิน 19
20 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.41 ทองแดง 20
21 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68.12 ทองแดง 21
22 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.6 ทอง 5
6 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.2 ทอง 6
7 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 7
8 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.6 ทอง 8
9 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.5 ทอง 9
10 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.2 ทอง 10
11 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.2 ทอง 11
12 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 12
13 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.9 ทอง 4
5 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.81 ทอง 5
6 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.64 ทอง 6
7 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.91 ทอง 7
8 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.51 ทอง 8
9 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.64 เงิน 9
10 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.11 เงิน 10
11 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.73 เงิน 11
12 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.27 เงิน 12
13 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.43 เงิน 13
14 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.13 ทองแดง 14
15 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.63 ทองแดง 15
16 ประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 4
5 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 5
6 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
7 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
8 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 4
5 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5
6 อนุบาลนวรัตน์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 6
7 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 7
8 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 8
9 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 9
10 โนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 10
11 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.5 ทอง 11
12 หนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 12
13 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 13
14 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 14
15 ภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 15
16 อนุบาลรัชดา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 16
17 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 17
18 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 18
19 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 19
20 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 20
21 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 21
22 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 22
23 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
24 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
25 โสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 5
6 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6
7 บุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6
8 สมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6
9 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.4 ทอง 9
10 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 10
11 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 11
12 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 11
13 หนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 13
14 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
15 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
16 ศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 4
5 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
5 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
6 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
7 โนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
กลุ่ม : บึงกาฬ

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน