สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  บึงกาฬ ได้  111  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศรีวิไลวิทยา ได้  102  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โซ่พิสัยพิทยาคม ได้  100  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พรเจริญวิทยา ได้  94  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ปากคาดพิทยาคม ได้  92  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 101 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บึงโขงหลงวิทยาคม ได้  72  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เซกา ได้  52  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีชมภูวิทยา ได้  49  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 9  นาสวรรค์พิทยาคม ได้  44  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บุ่งคล้านคร ได้  39  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  38  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 12  หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  37  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 13  โพนทองประชาสรรค์ ได้  31  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เจ็ดสีวิทยาคาร ได้  29  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ภูทอกวิทยา ได้  28  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สมสนุกพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได้  22  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 18  หนองหัวช้างวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 19  หนองหิ้งพิทยา ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 20  อนุบาลเลิศปัญญา ได้  18  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 21  โนนคำพิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 22  หนองเข็งวิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ศรีสำราญวิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ท่าดอกคำวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 25  บ้านหนองแก่งทราย ได้  14  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 26  อนุบาลนวรัตน์ ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 27  โสกก่ามวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 28  อนุบาลรัชดา ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ประชานิมิตพิทยานุกูล ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ