สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 30 19 16 65 105 7 1 0 113
2 โซ่พิสัยพิทยาคม 22 18 11 51 97 7 5 0 109
3 ศรีวิไลวิทยา 21 31 13 65 97 13 3 0 113
4 พรเจริญวิทยา 18 22 21 61 89 7 5 0 101
5 ปากคาดพิทยาคม 16 17 13 46 87 7 2 0 96
6 บึงโขงหลงวิทยาคม 14 12 6 32 70 13 11 2 94
7 เซกา 12 6 8 26 50 10 1 0 61
8 เจ็ดสีวิทยาคาร 6 4 2 12 29 8 8 0 45
9 โพนทองประชาสรรค์ 6 3 3 12 31 11 6 1 48
10 ศรีชมภูวิทยา 5 5 4 14 49 14 7 0 70
11 นาสวรรค์พิทยาคม 4 4 5 13 39 8 11 3 58
12 โสกก่ามวิทยา 4 1 1 6 11 3 3 1 17
13 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 4 4 11 36 10 10 0 56
14 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 3 7 13 36 5 4 0 45
15 อนุบาลเลิศปัญญา 3 3 3 9 18 10 1 1 29
16 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 3 2 1 6 21 3 5 1 29
17 หนองหิ้งพิทยา 3 1 2 6 18 9 12 1 39
18 ประชานิมิตพิทยานุกูล 3 0 1 4 6 3 3 0 12
19 สมสนุกพิทยาคม 2 3 0 5 23 9 9 2 41
20 บ้านหนองแก่งทราย 2 1 2 5 14 3 4 4 21
21 บุ่งคล้านคร 1 4 5 10 38 10 6 1 54
22 ภูทอกวิทยา 1 2 4 7 28 7 6 1 41
23 ศรีสำราญวิทยาคม 1 2 0 3 15 6 4 3 25
24 โนนคำพิทยาคม 1 1 1 3 16 7 3 2 26
25 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 0 2 3 14 4 7 3 25
26 หนองหัวช้างวิทยา 1 0 0 1 18 6 4 0 28
27 อนุบาลรัชดา 0 4 2 6 10 5 3 1 18
28 หนองเข็งวิทยาคม 0 0 2 2 15 6 5 1 26
29 อนุบาลนวรัตน์ 0 0 2 2 11 6 5 1 22
รวม 186 172 141 499 1,091 217 154 29 1,462