สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 34 19 18 71 111 7 1 0 119
2 โซ่พิสัยพิทยาคม 23 20 11 54 100 7 5 0 112
3 ศรีวิไลวิทยา 22 32 15 69 102 13 3 0 118
4 พรเจริญวิทยา 19 24 23 66 94 7 5 0 106
5 ปากคาดพิทยาคม 16 19 16 51 92 7 2 0 101
6 บึงโขงหลงวิทยาคม 15 13 6 34 72 13 11 2 96
7 เซกา 12 7 8 27 52 10 1 0 63
8 เจ็ดสีวิทยาคาร 6 4 2 12 29 8 8 0 45
9 โพนทองประชาสรรค์ 6 3 3 12 31 11 6 1 48
10 ศรีชมภูวิทยา 5 5 4 14 49 14 7 0 70
11 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 3 7 15 38 5 4 0 47
12 หนองหิ้งพิทยา 5 1 3 9 20 10 12 1 42
13 นาสวรรค์พิทยาคม 4 8 5 17 44 8 11 3 63
14 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 4 4 12 37 10 10 0 57
15 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 4 2 1 7 22 3 5 1 30
16 โสกก่ามวิทยา 4 1 1 6 11 3 3 1 17
17 หนองหัวช้างวิทยา 4 0 0 4 21 6 4 0 31
18 อนุบาลเลิศปัญญา 3 3 3 9 18 10 1 1 29
19 ประชานิมิตพิทยานุกูล 3 0 1 4 6 3 3 0 12
20 บุ่งคล้านคร 2 4 5 11 39 10 6 1 55
21 สมสนุกพิทยาคม 2 3 0 5 23 9 9 2 41
22 บ้านหนองแก่งทราย 2 1 2 5 14 3 4 4 21
23 ภูทอกวิทยา 1 2 4 7 28 7 6 1 41
24 ศรีสำราญวิทยาคม 1 2 0 3 15 6 4 3 25
25 โนนคำพิทยาคม 1 1 1 3 16 7 3 2 26
26 หนองเข็งวิทยาคม 1 0 2 3 16 6 5 1 27
27 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 0 2 3 14 4 7 3 25
28 อนุบาลรัชดา 0 4 2 6 10 5 3 1 18
29 อนุบาลนวรัตน์ 0 0 2 2 11 6 5 1 22
รวม 205 185 151 541 1,135 218 154 29 1,507