สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 111 7 1 0 119
2 ศรีวิไลวิทยา 102 13 3 0 118
3 โซ่พิสัยพิทยาคม 100 7 5 0 112
4 พรเจริญวิทยา 94 7 5 0 106
5 ปากคาดพิทยาคม 92 7 2 0 101
6 บึงโขงหลงวิทยาคม 72 13 11 2 96
7 เซกา 52 10 1 0 63
8 ศรีชมภูวิทยา 49 14 7 0 70
9 นาสวรรค์พิทยาคม 44 8 11 3 63
10 บุ่งคล้านคร 39 10 6 1 55
11 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 38 5 4 0 47
12 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 37 10 10 0 57
13 โพนทองประชาสรรค์ 31 11 6 1 48
14 เจ็ดสีวิทยาคาร 29 8 8 0 45
15 ภูทอกวิทยา 28 7 6 1 41
16 สมสนุกพิทยาคม 23 9 9 2 41
17 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 22 3 5 1 30
18 หนองหัวช้างวิทยา 21 6 4 0 31
19 หนองหิ้งพิทยา 20 10 12 1 42
20 อนุบาลเลิศปัญญา 18 10 1 1 29
21 โนนคำพิทยาคม 16 7 3 2 26
22 หนองเข็งวิทยาคม 16 6 5 1 27
23 ศรีสำราญวิทยาคม 15 6 4 3 25
24 ท่าดอกคำวิทยาคม 14 4 7 3 25
25 บ้านหนองแก่งทราย 14 3 4 4 21
26 อนุบาลนวรัตน์ 11 6 5 1 22
27 โสกก่ามวิทยา 11 3 3 1 17
28 อนุบาลรัชดา 10 5 3 1 18
29 ประชานิมิตพิทยานุกูล 6 3 3 0 12
รวม 1,135 218 154 29 1,507