สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 35 58 50
2 005 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 72 134 109
3 008 โรงเรียนบึงกาฬ 125 355 216
4 009 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 105 281 175
5 010 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 75 147 105
6 007 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 35 63 49
7 011 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 17 41 32
8 012 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 108 272 175
9 013 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 120 287 193
10 016 โรงเรียนภูทอกวิทยา 49 94 74
11 017 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 76 169 109
12 018 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 126 333 207
13 019 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 29 47 38
14 020 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 50 142 84
15 023 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 72 137 97
16 024 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 33 55 45
17 025 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 51 92 76
18 022 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 30 67 51
19 001 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 47 90 73
20 002 โรงเรียนเซกา 77 162 110
21 026 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 50 120 72
22 003 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 116 330 187
23 006 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 32 61 43
24 014 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 34 70 53
25 015 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 55 92 68
26 021 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 28 57 38
27 028 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 30 46 40
28 029 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 21 43 32
29 027 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 39 103 68
รวม 1737 3948 2669
6617

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]