แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบึงกาฬ 125 111 93.28% 7 5.88% 1 0.84% 0 0% 119
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 126 102 86.44% 13 11.02% 3 2.54% 0 0% 118
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 116 100 89.29% 7 6.25% 5 4.46% 0 0% 112
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 120 94 88.68% 7 6.6% 5 4.72% 0 0% 106
5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 108 92 91.09% 7 6.93% 2 1.98% 0 0% 101
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 105 72 73.47% 13 13.27% 11 11.22% 2 2.04% 98
7 โรงเรียนเซกา 77 52 82.54% 10 15.87% 1 1.59% 0 0% 63
8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 76 49 70% 14 20% 7 10% 0 0% 70
9 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 72 44 66.67% 8 12.12% 11 16.67% 3 4.55% 66
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 75 39 69.64% 10 17.86% 6 10.71% 1 1.79% 56
11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 50 38 80.85% 5 10.64% 4 8.51% 0 0% 47
12 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 72 37 64.91% 10 17.54% 10 17.54% 0 0% 57
13 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 55 31 63.27% 11 22.45% 6 12.24% 1 2.04% 49
14 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 47 29 64.44% 8 17.78% 8 17.78% 0 0% 45
15 โรงเรียนภูทอกวิทยา 49 28 66.67% 7 16.67% 6 14.29% 1 2.38% 42
16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 50 23 53.49% 9 20.93% 9 20.93% 2 4.65% 43
17 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 34 22 70.97% 3 9.68% 5 16.13% 1 3.23% 31
18 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 33 21 67.74% 6 19.35% 4 12.9% 0 0% 31
19 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 51 20 46.51% 10 23.26% 12 27.91% 1 2.33% 43
20 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 39 18 60% 10 33.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
21 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 32 16 57.14% 7 25% 3 10.71% 2 7.14% 28
22 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 30 16 57.14% 6 21.43% 5 17.86% 1 3.57% 28
23 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 29 15 53.57% 6 21.43% 4 14.29% 3 10.71% 28
24 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 35 14 50% 4 14.29% 7 25% 3 10.71% 28
25 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 35 14 56% 3 12% 4 16% 4 16% 25
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 30 11 47.83% 6 26.09% 5 21.74% 1 4.35% 23
27 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 28 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 21 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 17 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]