ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 21:47 น.