เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความเรียบร้อย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเรียนเชิญท่านและคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 69 ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมใน วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 

  1. ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน

  2. รองผู้อำนวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการของโรงเรียน

  3. เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญทุกกลุ่มสาระ

  4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนอำนาจเจริญทุกกลุ่มสาระ

    หนังสือเชิญประชุม (ดาวน์โหลดที่นี่)

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 16:37 น.