การแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครู
ข้อตกลงในการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันตามประกาศ สพฐ. เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
*** การแก้ไขชื่อสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร
*** การเปลี่ยนตัวต้องมีการแนบเอกสาร
“การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน” และดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้*** การเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูให้ใช้ตัวเลือก “เปลี่ยนตัว” เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวด้วยตัวเลือก “แก้ไขชื่อ” ผู้ดูแลระบบจะไม่อนุมัติการแก้ไขนี้
*** การแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูเปิดให้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2562 และจะอนุมัติการแก้ไขข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

** คู่มือการแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครู **
-
คู่มือการแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครู (ดาวน์โหลดที่นี่)

** แบบฟอร์มเอกสารการขอเปลี่ยนตัว **
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (ดาวน์โหลดที่นี่)
การขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน (ดาวน์โหลดที่นี่) 
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 05:56 น.