เปิดการลงทะเบียน


เปิดลงทะเบียน 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2562
โดยใช้ Username และ Password เดิม
(การลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่อนักเรียนจะถูกตัดออกหลังหมดเวลาลงทะเบียน)
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 00:14 น.