สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อำนาจเจริญ 74 24 14 112
2 ปทุมราชวงศา 24 24 22 70
3 คึมใหญ่วิทยา 12 5 6 23
4 หัวตะพานวิทยาคม 10 22 14 46
5 พนาศึกษา 10 19 13 42
6 ลืออำนาจวิทยาคม 9 6 6 21
7 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 11 6 25
8 อำนาจเจริญพิทยาคม 8 3 5 16
9 ราชประชานุเคราะห์ 54 7 3 2 12
10 นาวังวิทยา 6 7 5 18
11 ลือวิทยาคม 6 1 3 10
12 ชานุมานวิทยาคม 5 5 10 20
13 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 4 5 2 11
14 จิกดู่วิทยา 3 3 1 7
15 เสนางคนิคม 2 8 8 18
16 นาเวียงจุลดิศวิทยา 2 1 1 4
17 ศรีเจริญศึกษา 2 0 1 3
18 น้ำปลีกศึกษา 1 5 7 13
19 นาจิกพิทยาคม 1 5 3 9
20 นายมวิทยาคาร 1 4 5 10
21 สร้างนกทาวิทยาคม 1 2 3 6
22 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 1 3
23 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1 1 0 2
24 มัธยมแมด 0 0 2 2
รวม 198 165 140 503

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]