สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  อำนาจเจริญ ได้  130  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 136 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ปทุมราชวงศา ได้  94  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 3  หัวตะพานวิทยาคม ได้  71  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พนาศึกษา ได้  67  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ได้  52  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ชานุมานวิทยาคม ได้  52  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 7  คึมใหญ่วิทยา ได้  51  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ลืออำนาจวิทยาคม ได้  38  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เสนางคนิคม ได้  37  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 10  นาวังวิทยา ได้  35  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 11  น้ำปลีกศึกษา ได้  34  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ราชประชานุเคราะห์ 54 ได้  30  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ได้  27  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ลือวิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อำนาจเจริญพิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 16  นาเวียงจุลดิศวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 17  นาจิกพิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สร้างนกทาวิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 19  นายมวิทยาคาร ได้  17  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 20  จิกดู่วิทยา ได้  16  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 21  มัธยมแมด ได้  15  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ธันยธรณ์พิทยา ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ศรีเจริญศึกษา ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 24  คำเขื่อนแก้ววิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ