สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 21 38 24
2 002 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 72 182 111
3 003 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 24 44 33
4 004 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 88 180 130
5 006 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 37 79 57
6 007 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 40 61 53
7 008 โรงเรียนนาวังวิทยา 57 100 80
8 009 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 34 72 56
9 010 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 58 108 83
10 011 โรงเรียนปทุมราชวงศา 110 292 172
11 012 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 75 134 100
12 013 โรงเรียนพนาศึกษา 91 224 147
13 014 โรงเรียนมัธยมแมด 24 45 34
14 017 โรงเรียนลือวิทยาคม 48 95 68
15 018 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 62 125 95
16 019 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 44 98 74
17 020 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 15 24 20
18 021 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 50 71 62
19 023 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 90 188 127
20 024 โรงเรียนอำนาจเจริญ 137 323 215
21 025 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 52 161 89
22 022 โรงเรียนเสนางคนิคม 64 129 99
23 005 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 22 36 27
24 015 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม 0 0 0
25 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 58 126 95
รวม 1373 2935 2051
4986

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]