แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 137 130 95.59% 4 2.94% 2 1.47% 0 0% 136
2 โรงเรียนปทุมราชวงศา 110 94 89.52% 10 9.52% 1 0.95% 0 0% 105
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 90 71 82.56% 11 12.79% 2 2.33% 2 2.33% 86
4 โรงเรียนพนาศึกษา 91 67 76.14% 17 19.32% 3 3.41% 1 1.14% 88
5 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 75 52 71.23% 15 20.55% 3 4.11% 3 4.11% 73
6 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 88 52 65% 12 15% 14 17.5% 2 2.5% 80
7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 72 51 76.12% 10 14.93% 2 2.99% 4 5.97% 67
8 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 62 38 63.33% 16 26.67% 4 6.67% 2 3.33% 60
9 โรงเรียนเสนางคนิคม 64 37 62.71% 18 30.51% 2 3.39% 2 3.39% 59
10 โรงเรียนนาวังวิทยา 57 35 64.81% 11 20.37% 5 9.26% 3 5.56% 54
11 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 58 34 60.71% 9 16.07% 10 17.86% 3 5.36% 56
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 58 30 60% 8 16% 5 10% 7 14% 50
13 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 44 27 62.79% 7 16.28% 5 11.63% 4 9.3% 43
14 โรงเรียนลือวิทยาคม 48 25 55.56% 11 24.44% 7 15.56% 2 4.44% 45
15 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 52 25 55.56% 9 20% 7 15.56% 4 8.89% 45
16 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 34 22 68.75% 6 18.75% 2 6.25% 2 6.25% 32
17 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 37 21 65.63% 3 9.38% 6 18.75% 2 6.25% 32
18 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 50 19 45.24% 12 28.57% 6 14.29% 5 11.9% 42
19 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 40 17 53.13% 5 15.63% 6 18.75% 4 12.5% 32
20 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 24 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนมัธยมแมด 24 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 22 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 5 26.32% 19
23 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 15 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 21 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]