งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน


สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ตารางแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:35 น.

          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความเรียบร้อย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเรียนเชิญท่านและคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 69 ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมใน วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 

  1. ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน

  2. รองผู้อำนวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการของโรงเรียน

  3. เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญทุกกลุ่มสาระ

  4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนอำนาจเจริญทุกกลุ่มสาระ

    หนังสือเชิญประชุม (ดาวน์โหลดที่นี่)

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 16:37 น.
ข้อตกลงในการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันตามประกาศ สพฐ. เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
*** การแก้ไขชื่อสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร
*** การเปลี่ยนตัวต้องมีการแนบเอกสาร
“การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน” และดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้*** การเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูให้ใช้ตัวเลือก “เปลี่ยนตัว” เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวด้วยตัวเลือก “แก้ไขชื่อ” ผู้ดูแลระบบจะไม่อนุมัติการแก้ไขนี้
*** การแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูเปิดให้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2562 และจะอนุมัติการแก้ไขข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

** คู่มือการแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครู **
-
คู่มือการแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครู (ดาวน์โหลดที่นี่)

** แบบฟอร์มเอกสารการขอเปลี่ยนตัว **
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (ดาวน์โหลดที่นี่)
การขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน (ดาวน์โหลดที่นี่) 
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 05:56 น.


เปิดลงทะเบียน 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2562
โดยใช้ Username และ Password เดิม
(การลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่อนักเรียนจะถูกตัดออกหลังหมดเวลาลงทะเบียน)
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 00:14 น.

ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิ๊กที่นี่  
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิ๊กที่นี่  
3 ผู้ประสานงาน คลิ๊กที่นี่  

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,373
จำนวนนักเรียน 2,935
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,051
จำนวนกรรมการ 1,090
ครู+นักเรียน 4,986
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,076
ประกาศผลแล้ว 198/198 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 127
เดือนนี้ 215
เดือนที่แล้ว 650
ปีนี้ 215
ทั้งหมด 114,031