งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

001 ภาษาไทย


002 คณิตศาสตร์


003 วิทยาศาสตร์


004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


005 สุขศึกษา และพลศึกษา


006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์


007 ศิลปะ-ดนตรี


008 ศิลปะ-นาฏศิลป์


009 ภาษาต่างประเทศ


010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


012 คอมพิวเตอร์


013 หุ่นยนต์


014 การงานอาชีพ


016 เรียนรวม - ภาษาไทย


020 เรียนรวม - ศิลปะ


021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี


022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน


 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Cache - Update: 2022-05-12 09:42:40

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]